Nieuwe VCA examens

Vanaf maandag 4 september 2017 zullen de examens voor VOL-VCA, VIL-VCU en B-VCA drastisch worden gewijzigd. Dit betekent ook dat de opleiding VCA voor alle doelgroepen hierop is aangepast.

Wat is gewijzigd?

De opleiding

De inhoud van de leerstof is voor ongeveer 80% hetzelfde gebleven. Wat is gewijzigd is dat er meer aandacht is voor veilig werken en leiding geven aan veilig werken. Dit komt tot uiting in de examenvragen: er zijn niet alleen meer Multiple Choice vragen, maar ook hele andere typen vragen. De inhoud van alle VCA cursuspakketten zijn van 14 modules naar 12 modules gegaan verdeeld onder vier onderdelen en aanvullende toetsen en informatie.

Onderdeel Inhoud

Deel A: 3 modules

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden

Dit is voor met name VOL-VCA en VIL-VCU een erg lange module (voor B-VCA is veel informatie niet van toepassing en zal 1 uur ongeveer in beslag nemen). Totale tijdsduur is rond de 3 uur.

Oefentoetsvragen los item:

20 Toepassingsgericht

20 Kennisgericht

Deel B: 4 modules

Uitvoeren van werkzaamheden

Dit is voor met name VOL-VCA en VIL-VCU een lange module. Totale tijdsduur is rond de 1,5-2 uur. Voor B-VCA kandidaten is deze korter (ongeveer 1 uur).

Oefentoetsvragen los item:

20 Toepassingsgericht

10 Kennisgericht

Deel C: 3 modules

Beheersen van specifieke gevaren

Dit is een korte module. Totale tijdsduur is rond de 1 uur.

Oefentoetsvragen los item:

10 Toepassingsgericht

10 Kennisgericht

Deel D: 2 modules

Beheersen van incidenten en noodsituaties

Dit is een heel korte module. Totale tijdsduur is rond de 1 uur. Oefentoetsvragen los item:

5 Toepassingsgericht

5 Kennisgericht

Naast bovengenoemde tabel is ook nog beschikbaar:

  • Een algemeen SSVV voorbeeldexamen en per doelgroep een PlusPort voorbeeldexamen.
  • En een begrippenlijst, afkortingenlijst en exameninformatie.

Het examen

De examens zijn nu gewijzigd in toepassingsvragen en kennisvragen. In de toepassingsvragen worden verschillende typen vragen aan de kandidaat voorgelegd:

  • Meerkeuzevraag (geef het juiste antwoord)
  • Meerdere antwoorden goed vraag (per juist antwoord volgt een score)
  • Matrix-vraag met drie of vier stellingen en een keuze voor het juiste antwoord bij de stelling
  • Rangschik-vraag waarbij de antwoorden op volgorde gezet moeten worden
  • Matching-vraag waarbij drie of vier begrippen gekoppeld moeten worden aan het juiste begrip

Ook is het zo dat de vraagstellingen erg gewijzigd zijn en veel meer stof tot nadenken geeft bij de kandidaat tijdens het examen. Daarom is het ook belangrijk om de voorbeeldexamens en oefentoetsvragen goed te oefenen. Deze zijn gericht op hoe het examen werkt.

Men verwacht dat de slagingskans met de nieuwe opzet lager is. Daarom is de slaaggrens verlaagd:

Examen Slagingsgrens was Wordt nu
B-VCA 28 vragen goed van de 40 26 vragen goed van de 40
VOL-VCA 49 vragen goed van de 70 45 vragen goed van de 70
VIL-VCU 49 vragen goed van de 70 45 vragen goed van de 70

Heeft u vragen?

Mail naar customersupport@plusport.com of bel +31 (0)703229090.