Subsidie VCA

Belangrijk:

Vanaf heden kunnen VCA-examens weer met 20 kandidaten per examinator plaatsvinden. Dit betekent dat onze open examenkalender voor VCA dus weer normaal wordt met 20 kandidaten per keer. Alle overige Corona adviezen blijven onverminderd van kracht, zoals omschreven in het Coronaprotocol met aanbevelingen, waarbij het hygiënisch schoonhouden van examenplekken en het ventileren van examenruimten extra aandacht krijgt.

U kunt in aanmerking komen voor een VCA subsidie als u de VCA cursus volgt bij VCAdirect. Dit is wel afhankelijk van de branche waarin uw onderneming verkeert en welke bedrijfsactiviteiten uw bedrijf voert.

Hoe werkt subsidie VCA?

Het O&O fonds kan namens u een ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) aanvragen voor de VCA cursus indien u lid bent van het O&O (Opleidings & Ontwikkelings) fonds. U dient dus contact op te nemen met het O&O Fonds.
Bent u aangesloten bij het OOM Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking? Als werknemer of werkgever kunt u dan in aanmerking voor een subsidie voor de VCA cursus.
Ga voor meer informatie over de subsidieregelingen naar de websites van het OOF en OOM.

* VCAdirect kan de subsidieaanvraag niet voor uw bedrijf regelen. Uw organisatie kan dat alleen doen. VCAdirect kan niet garanderen dat u in aanmerking komt voor de subsidie en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.