VCA Bedrijfscertificering

Persoons- versus VCA bedrijfscertificering

Persoonscertificering VCA heeft betrekking op VCA basisveiligheid of VOL VCA. Dit diploma wordt door een individu behaald. VCA bedrijfscertificering is breder. Om als bedrijf een VCA certificaat 1 ster of twee sterren te behalen, dienen operationele medewerkers in het bezit te zijn van een VCA diploma. Daarnaast geldt een aantal andere eisen. Ook zijn er meerdere VCA varianten, zoals VCU (uitzendbranche) en Petrochemie.

VCA certificering voor bedrijven

Wilt u uw organisatie laten certificeren voor VCA? Wij hebben hiervoor een systematiek ontwikkeld om snel en met een minimale belasting voor uw organisatie. In vier heldere stappen doorloopt u met ons het VCA certificatieproces. Uw organisatie heeft na afloop een officieel VCA systeem certificaat. Wij nemen graag alle zorg uit handen.

Bel ons op 070-3229090 of mail met onze Customer Support

VCA bedrijfscertificering

Inhoud

VCA gaat over Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). U dient hier op een structurele en consequente wijze mee om te gaan. Dit doet u door een veiligheidssysteem op te (laten) zetten. Hierin staat beschreven hoe u binnen uw bedrijf handelt als het gaat om VGM. Het VCA schema beslaat de volgende gebieden:

Aantal eisen
Hoofdstuk 1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie
8
Hoofdstuk 2 VGM-risicobeheer
4
Hoofdstuk 3 Opleiding, voorlichting en instructie
8
Hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn
2
Hoofdstuk 5 VGM-projectplan
5
Hoofdstuk 6 Milieuzorg
2
Hoofdstuk 7 Voorbereiding op noodsituaties
2
Hoofdstuk 8 VGM-inspecties
2
Hoofdstuk 9 Bedrijfsgezondheidszorg
4
Hoofdstuk 10 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM
2
Hoofdstuk 11 Inkoop van diensten
3
Hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van incidenten
5

 

Certificaten voor veiligheidssystemen

Om aan klanten of branches te tonen dat uw organisatie op een structurele wijze werkt aan VGM kan uw organisatie een VCA certificaat behalen. Er zijn meerdere keuzes.

Certificaat Bestemd voor Eisen
VCA*
Bedrijven van 1 tot 35 medewerkers (ZZP’ers kunnen in beginsel niet certificeren) 23 eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen
VCA**
Bedrijven met meer dan 35 medewerkers 35 eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen
VCA Petrochemie
Bedrijven in de petrochemie en die dat als zodanig willen uiten 47 eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen
VCU
Bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche (onafhankelijk van het aantal medewerkers) 29 eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen