Verplichting om kopie ID in te leveren bij het examen vervalt

Vanaf 01-01-2018 vervalt de verplichting om het kopie ID-bewijs in te leveren bij VCA- en SOG examens. Om de kans op fouten in de persoonsgegevens op de diploma’s tot een minimum te beperken, vraagt de examinator u om de persoonsgegevens zelf aan de hand van het ID-bewijs te controleren. Hiervoor krijgt u voor aanvang van het examen een controle-formulier aangeboden. U dient de persoonsgegevens op dit formulier te vergelijken met de gegevens op uw ID-bewijs.
De volgende persoonsgegevens moeten correct (en zoals vermeld op het ID-bewijs) op het diploma worden weergegeven:
– Achternaam (dit is de meisjes- of geboortenaam);
– Voorletters (alle voorletters die overeenstemmen met de voornamen op het ID-bewijs);
– Geboortedatum DD-MM-JJJJ (bijvoorbeeld 18-12-1985);
– Geboorteplaats

Mocht u vragen hebben neem dat contact op via customersupport@plusport.com of bel 070-3229090