Combineren met andere certificatieregelingen

De VCA bedrijfscertificering laat zich uitstekend verenigen met andere vormen van certificatie, zoals ISO-9000, Arbomanagement en milieuzorg-certificering of specifieke erkenningsregelingen. In overleg kunnen verschillende procedures optimaal op elkaar worden afgestemd. Daarmee wordt dubbel werk voorkomen en kan het certificatie-traject op de meest efficiënte wijze worden afgewikkeld.

De voordelen van VCA certificatie voor uw bedrijf zijn evident:

  • Allereerst biedt het uw opdrachtgevers zekerheid. Het VCA certificaat waarborgt, dat u beschikt over een veiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan de gestelde eisen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat u werkzaamheden volgens afspraak uitvoert. Dat betekent óók, dat er minder controles nodig zijn.
  • Ten tweede is certificatie een investering die zich makkelijk en snel terugverdiend. Het verhoogt het veiligheidsbewustzijn van zowel uw eigen mensen als eventuele onderaannemers. De mensen werken efficiënter en maken minder fouten. Certificatie kent dan ook een relatief snelle return on investment.
  • Op de derde plaats zorgt VCA-certificatie voor een efficiënte en overzichtelijke organisatie. Het maakt de risico’s in uw organisatie beheersbaar, overzichtelijk en controleerbaar. Dat biedt voordelen op de korte termijn en geeft bovendien de mogelijkheid te werken aan structurele verbeteringen.
  • Tenslotte versterkt VCA-certificatie als marketinginstrument de concurrentiepositie van uw organisatie. VCAdirect certificeert niet op basis van het minimum van de norm, maar van het maximaal haalbare resultaat. Uw organisatie onderscheidt zich met een door VCAdirect afgegeven certificaat extra van niet-gecertificeerde branchegenoten.