VCA basis cursus:e-learning en examen

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen voor Basisveiligheid VCA, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. De e-learning modules voldoen altijd aan de laatste eindtermen zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens het examen en tijdens uw werk.

Inhoud van de cursus: VCA basis

 
VCA basis E-learning en examen
Doelstelling Na de training weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
Doelgroep
Operationele medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (met VOL-VCA) werkzaamheden verrichten.
Cursusduur
Ca. 6 uur
Talen Nederlands en Engels
Cursuspakket
 • 12 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online naslagwerk
 • Online voorbeeldexamens
 • Online extra documenten
Cursusinhoud Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspectie
 • Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke Stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties
VCA examen Het CBT VCA examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties.  Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 60 minuten de tijd voor het examen. U dient 2.580 punten (64,5%) te behalen om te slagen.
VCA Diploma

Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA-diploma plus een plastic pas. Dit diploma is 10 jaar geldig.

Verdere informatie: 

België
Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen
Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Register Het VCA diploma wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Tevens wordt het nummer geregistreerd in het profiel in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijzen E-learning & examen: € 149,00 exclusief btw
Losse e-learning: € 99,00 exclusief btw
Los examen: € 84,00 exclusief btw