Algemene vragen

 • Wordt het VCA-diploma landelijk geregistreerd?

  Er is een landelijke registratiebank: het CDR-register. Hierin worden alle behaalde en geldige VCA-certificaten sinds een paar jaar geregistreerd. Het register raadpleegt u via cdr.ssvv.nl.

 • Wat is het CDR?

  De rechtsgeldige certificaten worden geregistreerd in het CDR. Het CDR (Centraal Diploma Register) is een onderdeel van de VCA-examenbank. Dit is een officiële verzamelplaats waar alle VCA-certificaten geregistreerd worden. U kunt in dit register bekijken of een VCA-certificaat officieel is. Het register raadpleegt u via cdr.ssvv.nl.

 • Voor wie is VCA bestemd?

  VCA is bedoeld voor organisaties en hun medewerkers die veilig willen kunnen werken op risicovolle werkterreinen. Werkt u in de bouw, industrie, petrochemie of beoefent u een beroep met risicovolle en gevaarlijke werkzaamheden? Dan heeft u een grotere kans op een ongeval dan normaal. Voor medewerkers die werken in dit soort omgevingen in dit soort beroepen, is het VCA diploma te adviseren. VCA is een opleidingssysteem wat leert om bewust en met de juiste kennis veilig te kunnen werken. Werknemers zijn verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen tijdens werkzaamheden. Door het hebben van een VCA certificaat (diploma) kunt u de veiligheid verbeteren op de werkplek. Als u veilig werkzaamheden wilt kunnen uitvoeren dan moet u uw VCA diploma halen.

 • Hoe kan ik het VCA certificaat halen?

  Om in bezit te komen van het VCA certificaat (ook VCA diploma genoemd)  is het behalen van een VCA examen een vereiste. Het VCA examen is een officieel landelijk examen en bestaat uit meerkeuzevragen. De hoeveelheid vragen en tijd is afhankelijk van het aangevraagde examen. Het B-VCA examen is korter in vergelijking met VOL-VCA of VIL-VCU. Het certificaat kan behaald worden op op een van de examenlocaties in Nederland. Deze staan vermeld onder de kop VCA examen. Het VCA certificaat kunt u halen door het volgen van een VCA cursus en dit af te sluiten met een CBT examen. Bent u geslaagd? Dan u het VCA certificaat,ook VCA diploma genoemd. Uw VCA diploma wordt geregistreerd in de VCA examenbank. Dit heet officieel het CDR register.  Het VCA certificaat is in Nederland een erkend document en is tien jaar geldig. Na deze periode bent u verplicht een VCA examen van uw keuze opnieuw af te leggen waarmee u aantoont dat u over alle actuele VCA kennis beschikt..

 • Wie bewaakt de VCA norm?

  De SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) is de organisatie die de norm in de gaten moet houden. De doelstellingen van de SSVV moeten in lijn zijn met de belangen van de partijen. Het doel van de SSVV is het bevorderen van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en de competenties van de leden van de aangesloten organisaties. De SSVV is wettelijk gezien de eigenaar van het VCA-systeem. Een belangrijk orgaan van de SSVV is het Centraal College van Deskundigen VCA. Dit college beheert de VCA checklist. Zij bepaalt de criteria en is verantwoordelijk voor het VCA certificatiesysteem. Ze draagt de zorg dat VCA op de juiste wordt gezien door goede informatievoorziening. Jaarlijks worden updates uitgebracht.

 • Welke VCA certificeringen bestaan er?

  Er is een bedrijfscertificering en een VCA persoonscertificering. De persoonscertificering  kan worden behaald door het volgen van een VCA cursus en een aanvullend VCA examen. Momenteel bestaan er drie persoonsgebonden VCA certificeringen. Dat zijn B-VCA, VOL- VCA en VIL-VCU. B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA en bedoeld voor operationele medewerkers die o.a. in de petrochemie, industrie of aannemerij (moeten) werken en die de basiskennis moeten hebben van de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) checklist. Een kandidaat krijgt in het examen vragen over operationele onderwerpen. VOL-VCA staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Een leidinggevende heeft meer verantwoordelijkheden. Iemand die het VOL-VCA examen moet doen is naast medewerker ook verantwoordelijk voor een team en zorgt dat veilig werken voorop staat. Een kandidaat krijgt naast operationele vragen ook vragen over leidinggeven in het kader van veilig werken. Het examen bevat daarom meer vragen. Wet- en regelgeving en procedures komen grondig aanbod bij VOL- VCA. VIL-VCU is bestemd voor o.a. intercedenten in de uitzendbranche. Medewerkers van uitzendbureau moeten weten hoe zij veilig werken, procedures en informatie kunnen overbrengen en toepassen bij uitzendkrachten. Dit geldt met name voor kandidaten die worden geworven voor VCA gecertificeerde bedrijven. Om deze bedrijven goed advies te geven over personeel is daarom kennis van VCA noodzakelijk. VIL-VCU combineert VOL-VCA en de specifieke kennis wat een intercedent nodig heeft  waar het gaat om uitlenende organisaties. De VCA bedrijfscertificering is bedoeld voor organisaties waar medewerkers risico's lopen waar het gaat om veiligheid, denk hierbij aan o.a. de industrie en petrochemische bedrijven. Ook onderaannemers die bij dergelijke VCA gecertificeerde bedrijven gaan werken dienen te voldoen aan de VCA bedrijfscertificering. Afhankelijk van de grootte en risico's bestaan er 1 of 2 ster VCA gecertificeerde bedrijven. Jaarlijks worden bedrijven met een dergelijke VCA bedrijfscertificering geaudit om te bekijken of alle afspraken van de VCA worden uitgevoerd.

 • Wat is de VCA examenbank?

  De VCA examenbank is een instituut (VCA Infra)dat bij de VCA examinering een centrale rol speelt. De VCA examenbank is verantwoordelijk voor de examinering op basis van de VCA voorwaarden. Dit doen ze door de examentoetsen te ontwikkelen voor de diverse VCA examens. De reglementen voor het VCA examen worden vanuit dit instituut opgelegd. Dit instituut waakt over de rechtsgeldigheid van de certificaten. De rechtsgeldige certificaten worden geregistreerd in het CDR. Het CDR (Centraal Diploma Register) is een onderdeel van de VCA examenbank. Dit is een officiële verzamelplaats waar alle VCA certificaten geregistreerd worden. U kunt in dit register bekijken of een VCA certificaat officieel is. Het register raadpleegt u via www.vca.ssvv.nl.

 • Wat is de oorsprong van VCA?

  De landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid bestaat uit belanghebbenden uit de petrochemie branche. Ze zijn in 1989 van start gegaan met de ontwikkeling van het VCA. De insteek was het ontwikkelen van een autonome norm om de veiligheid van bedrijven te kunnen controleren. De VCA norm voldoet ook aan Europese normen en wordt erkend in bepaalde Europese landen. Vanaf 1994 bestaat de norm officieel. Voor deze norm gelden ook specifieke eisen en voorschriften. Sindsdien heeft VCA zich ontpopt als een van de belangrijkste veiligheidscertificeringen: in de petrochemie is het een standaardnorm. Door middel van het VCA examen wordt u getoetst of u de kennis beheerst van de VCA norm.

 • Wat houdt VCA in?

  VCA is een veiligheidscertificering om veiliger te kunnen werken en ongevallen te voorkomen. Voluit is VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-systeem bestaat niet uit alleen een lijst met punten en als u die afvinkt dat het betekent dat u veilig kunt werken. Het houdt meer in. Het is een uitgebreid beheersysteem. Om dit systeem goed te kunnen uitvoeren is het volgen van een VCA cursus noodzakelijk. Vaak wordt het VCA systeem ingezet door bedrijven waardoor werkzaamheden op risicovolle werkomgevingen worden verricht met een groter risico op letsel. U kunt dan denken aan bouw-, transport- en chemiebedrijven. VCA vergroot de veiligheid binnen dit soort bedrijven. VCA certificering wordt tegenwoordig ook in diverse sectoren toegepast omdat veilig werken centraal staat in elk bedrijf.

Vragen over wetgeving

 • Is VCA internationaal geaccepteerd?

  Ieder land heeft zijn eigen ‘versie’ van VCA. De verschillen tussen onze ‘Nederlandse versie’ en die van andere landen zijn niet groot. Vooral in landen zoals Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen zijn de regels en verplichtingen rondom VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) vergelijkbaar aan die van ons. Omdat VCA echter een ‘nationale’ norm is in Nederland, wordt het niet in alle landen erkend. Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt.  Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.  Laat u goed informeren door de opdrachtgever!

 • Zijn alle werknemers van een VCA-gecertificeerd bedrijf verplicht om VCA te bezitten?

  De VCA bedrijfscertificering is breder dan een persoonsgebonden VCA certificering. Het proces is langer en het bedrijf zal aan meer eisen moeten voldoen om gecertificeerd te zijn. Om als bedrijf VCA gecertificeerd te zijn, is een voorwaarde dat alle operationele/uitvoerende werknemers in bezit zijn van een VCA certificaat. Dit is een eis waaraan voldaan moet worden. Elke uitvoerende operationele medewerker zal in feite het VCA certificaat moeten halen als het bedrijf in aanmerking wil blijven voor VCA bedrijfscertificering, zo ook nieuwe werknemers. VCAdirect is de partner om uw medewerkers snel en eenvoudig het VCA diploma te laten halen.

 • Wat voor VCA certificatie heeft een ZZP'er nodig?

  Een ZZP’er, bijvoorbeeld een zelfstandige timmerman, wordt gezien als een leidinggevende. Voor een leidinggevende volstaat een B-VCA certificaat dus niet. Een ZZP’er hoort het VOL-VCA voor leidinggevenden certificaat te behalen. Deze regel geldt dus voor alle zelfstandigen die VCA gecertificeerd willen of moeten zijn. Als leidinggevende heeft nu u eenmaal meer verantwoordelijkheid. Daar moet u rekening mee houden. De beste voorbereiding om het VOL-VCA diploma te halen, is het volgen van een online (of klassikale) VOL VCA cursus.

 • Moet een ZZP'er ook vca gecertificeerd zijn?

  Het antwoord is ja. Steeds meer organisaties eisen ook van ZZP'ers dat zij hun VCA certificaat hebben behaald. Daarbij is sinds kort een B-VCA basisveiligheid certificaat voor ZZP'ers niet voldoende. Omdat een ZZP’er een organisatie vertegenwoordigt als enige werknemer dient hij of  zij een VOL-VCA certificaat voor leidinggevenden te behalen. VCA is bedoeld voor mensen die veilig willen kunnen werken op risicovolle werkterreinen. Werkt u in de bouw, petrochemie of beoefent u een beroep met risicovolle werkzaamheden? Dan loopt u een vergrote kans op een ongeval. Voor mensen met dit soort beroepen is VCA te adviseren.

 • Kan een VCA diploma geëist worden?

  In de wet staat niet dat opdrachtgevers verplicht zijn om een VCA diploma te eisen van hun uitvoerders. Maar opdrachtgevers kunnen wel eisen dat u VCA gecertificeerd bent. Dit kunnen ze eisen voor VCA voor onderaannemers, - hoofdaannemers en VCA voor Petrochemie. Het eisen van een  VCA certificaat geeft aan dat opdrachtgevers veilig werken serieus nemen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid op de bouwplaats te kunnen waarborgen. Zie deze eis niet als een obstakel, maar als een bewijs dat de opdrachtgever professioneel te werk gaat en dat ook van u en andere partijen verwacht. Heeft u nog geen VCA diploma? Haal dan nu het VCA certificaat, zodat u ook veilig kunt werken.

 • Is VCA wettelijk verplicht?

  VCA is niet vastgelegd in de wet. U bent vanuit de wet niet verplicht om VCA toe te passen tijdens onveilige werkzaamheden. In de meeste gevallen heeft VCA een toegevoegde waarde voor bedrijven die te maken hebben met de ARBOwet. Vanuit de ARBOwet hebben organisaties  namelijk veel verplichtingen die wel wettelijk zijn vastgelegd. VCA speelt in op deze wetten. Indien u VCA inzet, bent u direct gedekt voor een aantal wettelijke verplichtingen vanuit de ARBOwet. VCA vult immers veel wettelijke regelingen doelmatig en efficiënt in.

Vragen over de VCA-cursus

 • In welke talen is het online e-learning cursuspakket VCA beschikbaar?

  Dit is afhankelijk van de taal waar ook het VCA-examen in is. In ieder geval zijn de online cursussen VCA Basis (B-VCA), VOL-VCA en VIL-VCU beschikbaar in het Nederlands en Engels. 

 • Wat zijn de kosten voor een klassikale VCA-cursus?

  Bekijk hier al onze prijzen.  VCA Basis (B-VCA) is gericht op operationele medewerkers, VOL-VCA voor leidinggevenden is gericht op operationeel leidinggevenden.

 • Ik heb de module afgerond maar ik krijg maar 25% afgerond. Hoe kan dat?

  Uw e-learning cursuspakket bestaat uit meerdere modules. U heeft waarschijnlijk dus maar 1 module afgerond. Indien u alle modules afrondt, krijgt u 100%

 • Wat zijn de kosten voor een online VCA cursuspakket?

  De kosten voor de B-VCA of VOL-VCA cursus zijn beiden inclusief examen € 159,00 nu tijdelijk € 149,00 exclusief BTW. De prijs voor het VIL-VCU pakket inclusief examen is € 169,00 nu € 159,00 exclusief BTW. Dit geldt voor de Nederlandstalige cursuspakketten en examens. B-VCA basisveiligheid is gericht op operationele medewerkers, VOL-VCA voor leidinggevenden is gericht op operationeel leidinggevenden en VIL-VCU is gericht op intercedenten die uitzendkrachten uitlenen aan organisaties met risicovolle werkzaamheden. De cursuspakketten zijn ook beschikbaar in het Engels, Duits en Pools.

 • Is een online VCA cursus beter dan een zelfstudie met boek?

  De online cursuspakketten (e-learning) van VCAdirect zijn de beste online opleidingen ter voorbereiding voor het VCA examen. Het cursuspakket voldoet jaarlijks aan de laatste eindtermen en internettechnieken.   De cursus traint u op de laatste VCA eindtermen en u leert met behulp van interactieve modules in uw eigen omgeving. Naast de interactieve oefeningen heeft u ook de beschikking over oefentoetsvragen en een online naslagwerk, wat u kunt uitprinten. Het laatste proefexamen is ook beschikbaar om een examen te oefenen. Uit de enorm hoge slagingspercentages na het volgen van een van onze online VCA cursussen is gebleken dat het studeren effectiever is dan een zelfstudie met een boek. We adviseren u dan ook om een online VCA cursuspakket te volgen om er zeker van te zijn om te slagen voor uw VCA examen.

 • Krijg ik een boek bij de online VCA cursus?

  Bij de online training ontvangt u geen lesboek. Het VCA e-learning cursuspakket bestaat uit 12 verschillende interactieve leermodules, oefentoetsen, proefexamens en een handleiding. Uit onze ongekende hoge slagingspercentages blijkt dat studeren voor VCA met interactieve e-learning modules vele malen effectiever is dan conventionele leermethodes zoals deelnemen aan een klassikale sessie of leren uit een lesboek. De theorie in de e-learning modules sluit naadloos aan op het officiële VCA examen. De online cursus kan niet geprint worden.

 • Wat is het verschil tussen een online en klassikale VCA opleiding?

  Het e-learning VCA cursuspakket geeft u meer flexibiliteit, betere educatie en lagere kosten. Bij een online VCA opleiding bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen. U deelt zelf uw tijd in. Mede door de flexibiliteit en de interactieve leermodules van het e-learning cursuspakket is aantal geslaagde cursisten enorm hoog bij VCAdirect. Onze e-learning cursuspakketten voor VCA rekenen af met overbodige docenten en leslokalen. U hoeft dus niet meer te reizen om les te krijgen: u kunt gewoon thuis leren wanneer u wilt en hoe lang en vaak u wilt. Al deze voordelen zorgen dat u minder kosten heeft en toch de beste VCA opleiding kunt volgen.

 • Waarom zou ik voor een online VCA cursus kiezen?

  De VCA e-learning cursuspakket hebben vele voordelen. De kosten zijn veel lager dan die van traditionele klassikale VCA cursussen. Daarnaast is het online cursuspakket flexibel. U beslist namelijk waar, hoe lang, en wanneer u de cursus volgt. Het leertempo bepaalt u zelf. U leert via leermodules, audio, interactieve oefeningen, oefentoetsen, naslagwerk en proefexamen. Alles is zo afgestemd zodat u het beste resultaat krijgt voor het VCA examen. Bij VCAdirect heeft u de beste VCA opleiding tegen de scherpste prijs.

 • Waar moet ik de VCA training volgen?

  De online VCA cursus volgt u via het internet. Het gemak is dat u overal waar u internet heeft, deel kan nemen aan de VCA training. U hoeft niet te reizen naar een aparte VCA leslocatie. Thuis in de studiekamer of op kantoor kunt u zich voorbereiden op het VCA examen in een vertrouwde omgeving. Dit gemak helpt u om de cursus in een prettige ambiance te doorlopen waardoor u beter leert. Deze flexibiliteit ervaart u niet met een andere VCA cursus. Dit scheelt natuurlijk ook in de reiskosten. VCAdirect probeert het u zoveel mogelijk gemakkelijk te maken om het VCA certificaat te halen.

 • Welke VCA cursussen kan ik volgen?

  Voor elke VCA cursus kunt u terecht bij VCAdirect: voor e-learning, klassikaal en boeken. Een boek kunt u al dan niet met een VCA examen bestellen. Uiteraard kunt u ook een klassikale VCA training bestellen. En natuurlijk zijn alle varianten en talen ook als online cursuspakket te bestellen inclusief examen met de locatie van uw keuze. U kiest zo het beste traject om het gewenste VCA certificaat te behalen. Hierdoor vergroot u uw slagingskans voor het VCA examen aanzienlijk. Door het volgen van één van onze VCA cursussen garandeert u uzelf van het meeste succes. Selecteer de juiste VCA cursus en haal het VCA certificaat!

 • Hoe lang duurt de e-learning cursus VCA?

  Het e-learning VCA cursuspakket Compleet bestaat uit twee onderdelen, de online trainingsmodules, naslagwerk en proefexamen en het onafhankelijke schriftelijke VCA examen. Voor het e-learning VCA cursuspakket is de gemiddelde studietijd 6-7 uur. Het schriftelijke VCA examen vindt plaats op een van de ruim 40 locaties in Nederland en duurt 60 minuten (B-VCA) of 75 minuten (VOL-VCA en VIL-VCU).

Vragen over het VCA-examen

 • In welke talen kan het VCA examen worden afgelegd?

  Naast VCA e-learning cursuspakketten kunt u bij VCAdirect ook losse examens boeken. Losse Nederlandstalige examens kosten voor B-VCA € 84,00, VOL-VCA en VIL-VCU € 89,00, exclusief BTW. Buitenlandse examens kosten € 89,00 exclusief BTW. De volgende examens zijn beschikbaar: B-VCA basisveiligheid examens: voor Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Turks, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Italiaans,Russisch, Litouws, Grieks, Arabish, Bulgaars, Greiks, Kroaties en Spaans. VOL-VCA examens: voor Engels, Duits en Frans. Voor VIL-VCU examens: voor Engels.

 • Kan ik me aanmelden voor een VCA examen op korte termijn?

  Alle beschikbare data zijn snel te vinden op onze website VCAdirect.nl door te klikken op de knop "Direct inschrijven". Kies vervolgens het door u gewenste VCA examen en de maand en plaats waarin u examen wilt doen. U krijgt dan direct een lijst met de beschikbare data. Naast de reguliere examendata is het ook mogelijk op een door u gewenste datum examen te doen. In dit geval is sprake van een Individueel examen. Een Individueel examen kan alleen in Zwijndrecht plaatsvinden. Na het Individueel examen krijgt u direct de uitslag en indien geslaagd direct het certificaat en pasje mee. Aan een dergelijk examen zijn wel extra kosten verbonden. Neem voor een Individueel examen contact op met onze Customer Support.

 • Kan ik met spoed examen doen?

  U kunt zich zelfs nog binnen 24 uur inschrijven als er nog plek is.  Vindt u geen geschikte datum? Naast de reguliere examendata is het ook mogelijk op een door u gewenste datum een individueel examen te doen. Een individueel examen kan alleen in Zwijndrecht plaatsvinden. Na het examen krijgt u direct de uitslag en, indien geslaagd, direct het certificaat en pasje mee. Aan een dergelijk examen zijn wel extra kosten verbonden. Een individueel examen kan tot 49 uur vóór het examen worden aangevraagd. Neem voor een Individueel examen altijd eerst contact op met onze Customer Support.

 • Is een mondeling VCA examen mogelijk?

  Het VCA examen kan niet mondeling afgenomen worden. Heeft u moeite met lezen dan is het mogelijk een voorleesexamen te boeken. Neemt u deel aan het voorleesexamen, dan wordt het VCA examen aan u voorgelezen maar niet uitgelegd. U kunt het voorleesexamen los boeken of in combinatie met een e-learning VCA cursuspakket: dit is nl. voorzien van audio. Het VCA voorlees cursuspakket kost € 159,00.

 • Wat is een individueel examen?

  Een Individueel examen is een  examen dat niet in de planning voorkomt en speciaal voor u wordt georganiseerd. U krijgt na het Individueel examen direct de uitslag en,  indien geslaagd,  uw certificaat en pasje mee. Een Individueel examen vindt alleen plaats in Zwijndrecht. Een Individueel examen is beschikbaar in het Nederlands en in de beschikbare taalvarianten van de VCA examenbank en kan tot uiterlijk 25 uur voor het examenmoment worden aangevraagd. Een Individueel examen voor de overige niet- beschikbare EU- talen kan tot uiterlijk 3 weken voor het examenmoment worden aangevraagd in verband met de vertaling van het examen. De examen vertaalkosten zijn voor rekening van de kandidaat. Voor een B-VCA Individueel examen betaalt u € 275,00 excl. BTW. Voor een VOL-VCA of VIL-VCU Individueel examen betaalt u € 280,00 excl. BTW. 

 • Kan het VCA examen incompany afgelegd worden?

  Het VCA examen kan ook op uw locatie (incompany) afgenomen worden. Vanaf 8 kandidaten kunnen wij het VCA examen incompany organiseren. U kunt samen met uw collega’s dan op locatie onder toezicht van erkende examinatoren het examen maken. Uw organisatie moet wel de ruimte hebben om het VCA examen te maken en de ruimte moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een examenlocatie. De examenruimte dient zodanig ingericht te zijn dat de deelnemers elk een eigen tafel hebben met een minimaal vrije werkruimte van 50x70 cm. Tussen de tafels moet  de ruimte 75 cm ruimte zijn. Het Incompany VCA examen afnemen heeft als voordeel dat u en uw medewerkers niet hoeven te reizen. U kunt zelf een tijdstip inplannen om uw medewerkers tijdelijk te missen in het productieproces. Het Incompany VCA examen is een praktische oplossing als u en een groot aantal medewerkers het VCA examen tegelijk willen maken.

 • Wat zijn de adresgegevens van de VCA examenlocaties?

  Bij VCAdirect kunt u op vrijwel alle maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen ergens in het land het VCA examen maken. U heeft de keuze uit ruim 50 locaties in Nederland. Wilt u exact weten waar en wanneer u het VCA examen kan maken? Neem dan een kijkje op onze VCA examenkalender. Daar kunt u precies zien op welk moment u het VCA examen kunt afleggen. Vindt u geen geschikte datum? Naast de reguliere examendata is het ook mogelijk op een door u gewenste datum examen te doen. In dit geval is sprake van een Individueel examen. Een Individueel examen kan alleen in Zwijndrecht plaatsvinden. Na het examen krijgt u direct de uitslag en, indien geslaagd, direct het digitale certificaat. Voor een dergelijk examen geldt wel een extra toeslag. Neem contact op met onze Customer Support!

 • Welke VCA examenlocaties zijn er?

  Ons VCA examenlocatie netwerk is verspreid door heel Nederland. Bij ons kunt u op ruim 40 examenlocaties het VCA examen maken. In elke provincie hebben we diverse plaatsen waar u terecht kunt om het VCA examen af te leggen. Voor de steden Rotterdam, Amsterdam,  Utrecht, Limburg, Roermond- en Europoort gebied zijn extra locaties. U kunt voor het VCA examen terecht op een locatie die dichtbij u in de buurt is.

 • Hoe laat starten de VCA examens?

  De starttijden van de VCA examens verschillen per type examen (B-VCA basis , VOL-VCA of VIL-VCU). In ieder geval hebben wij altijd veel sessies beschikbaar in de avond en middag. Naast de reguliere open examendata is het ook mogelijk op een door u gewenste datum examen te doen, bijvoorbeeld als u heel veel haast hebt. In dit geval is er sprake van een Individueel examen. Een Individueel examen kan alleen in Zwijndrecht plaatsvinden. Voor een dergelijk examen geldt wel een extra toeslag. U ontvangt bij boeking een bevestiging via de mail over de exacte tijden, voorschriften en locatie van het VCA examen. Heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met onze Customer Support.

 • Op welke dagen en tijden zijn de VCA examens?

  Examens worden maandag tot en met zaterdag gehouden.  De examenmomenten verschillen per locatie. De grote steden hebben iedere week meerdere examenmomenten. Via het inschrijfformulier ziet u alle beschikbare examenmomenten  Schrijf u direct in.

 • Waar vind ik de VCA examenkalender?

  De VCA examenkalender van VCAdirect is de meest uitgebreide VCA examenkalender van Nederland. Door heel Nederland bieden we het VCA examen aan. U kunt een keuze maken uit ruim 40 examenlocaties. Wekelijks, met uitzondering van de vakantie periodes, organiseren we op verschillende data het VCA examen. U kunt in de examenkalender exact zien waar en op welke dagen het VCA examen afgelegd kan worden. Alle beschikbare data zijn snel te vinden op onze website door te klikken op de knop ‘’Direct Inschrijven’’ en te kiezen voor het examen en de maand waarin u examen wilt doen. De examenkalender vindt u bovenin de balk.

 • Waar kan ik het VCA examen maken?

  U kunt het VCA examen op diverse VCA examenlocaties doen. VCAdirect heeft over de jaren heen een vertrouwd en stabiel netwerk opgebouwd. Hierdoor hebben we een landelijk dekkende VCA examenkalender. We hebben ruim 40 VCA examenlocaties in heel Nederland. In elke provincie zijn er diverse locaties om het VCA examen te kunnen halen. U kunt bij u in de buurt het VCA certificaat halen. Kijk op de examenkalender wanneer en waar u het examen wilt maken. Zo simpel is het bij VCAdirect!

 • Hoe lang duurt het VCA examen?

  De examentijd verschilt per type VCA examen. Voor het B- VCA Basis examen: 60 minuten, voor het  VOL-VCA of het VIL-VCU examen: 75 minuten . Wat is de beste voorbereiding op het VCA examen? Het VCA examen wordt jaarlijks aangepast. De VCA eindtermen worden jaarlijks vernieuwd en de vragen worden gewijzigd. U kunt zich goed voorbereiden op het VCA examen door het  online VCA cursuspakket van VCAdirect te volgen. Het is snel, flexibel en effectief om te slagen. Dit is gebleken uit de hoge slagingspercentages na het volgen van onze e-learning VCA opleiding. Tijdens de cursus leert u via interactieve leermodules, ondersteund door geluid. U kunt onbeperkt uw VCA kennis toetsen. Heeft u alles geleerd? Dan bent u zeker klaar om examen te doen en te slagen.

 • Wat is de beste voorbereiding op het VCA examen?

  Het VCA examen wordt jaarlijks aangepast. De VCA eindtermen worden vernieuwd en de vragen worden gewijzigd. U kunt zich goed voorbereiden op het VCA examen door de online VCA cursus van VCAdirect te volgen. Vergeleken met een zelfstudie met een boek of een klassikale opleiding is een online VCA cursus effectiever. Dit is gebleken uit de hoge slagingspercentages na het volgen van onze online VCA opleiding. Tijdens de cursus leert u via interactieve leermodules en kunt u onbeperkt VCA kennistoetsen en VCA proefexamens maken. Na de online theorie cursus heeft u de beste voorbereiding gehad en bent u klaar om het VCA examen te maken.

 • Hoeveel vragen moet ik goed beantwoorden om te slagen?

  Afhankelijk van het certificaat type gelden er verschillende slagingsvoorwaarden. Hieronder een overzicht:

   • B-VCA examen: 40 meerkeuze vragen. U dient 2.580 punten (64,5%) te behalen om te slagen
   • VCA-VOL examen: 70 meerkeuze vragen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen
   • VIL-VCU examen: 70 meerkeuze vragen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen

 • Uit hoeveel vragen bestaat het VCA examen?

  Afhankelijk van het certificaat type gelden er verschillende slagingsvoorwaarden. Hieronder een overzicht:

   • B-VCA examen: 40 meerkeuze vragen. U dient 2.580 (64,5%) punten te behalen om te slagen
   • VCA-VOL examen: 70 meerkeuze vragen. U dient 4.515 (64,5%) punten te behalen om te slagen
   • VIL-VCU examen: 70 meerkeuze vragen. U dient 4.515 (64,5%) punten te behalen om te slagen

 • Welke voorschriften gelden voor het VCA examen?

  In ieder geval dient u een geldig en ongeschonden legitimatiebewijs samen met een kopie hiervan bij u te hebben. U dient minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van het examen aanwezig te zijn en uzelf aangemeld te hebben. Bij de bevestiging van uw examen ontvangt u de actuele examenvoorwaarden.

 • Welke VCA examens zijn er?

  Om het VCA certificaat te halen moet u eerst slagen voor het VCA examen. U kunt bij VCAdirect kiezen uit drie verschillende type VCA examens voor een VCA diploma/certificaat. Dat zijn B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU in het Nederlands. Ook zijn VCA in verschillende talen beschikbaar. U kunt het VCA examen op diverse locaties maken in Nederland. We hebben een landelijke dekking waardoor u het examen zeker bij u in de buurt kan maken. De VCA examens bestaan uit meerkeuzevragen. Indien u slaagt, ontvangt u het VCA diploma inclusief plastic pas twee weken na de examendatum.

Vragen over het VCA-certificaat

 • Hoe snel ontvang ik mijn VCA-certificaat na het afleggen van het examen?

  Omdat wij het officiële VCA-certificaat digitaal aanbieden, krijgt u heel snel het certificaat. Het VCA-certificaat staat meestal de volgende dag al voor u klaar en anders altijd binnen 3 werkdagen. Dit maakt VCAdirect één van de snelste aanbieders.

 • Hoe ontvang ik het VCA-certificaat en de pas?

  Per 1 juni 2022 worden geen papieren certificaten en passen meer verzonden. Het certificaat wordt digitaal verzonden en is te allen tijde te downloaden via www.vca-uitslag.nl Het officiële digitale certificaat wordt ook geregistreerd in uw persoonlijke account en u kunt het daar downloaden door in te loggen en naar uw bewijsstukken te gaan. U kunt inloggen via www.direct.plusport.com.

 • Wanneer ontvang ik mijn VCA-certificaat?

  U ontvangt het certificaat met pas digitaal. De uitslag van het examen is meestal de eerste werkdag na het examen al bekend en anders altijd binnen 3 werkdagen. Zodra de uitslag bekend is, kan het VCA-certificaat gedownload worden. Certificaten downloadt u via www.vca-uitslag.nl. U kunt inloggen via www.direct.plusport.com. U kunt ook nog  het CDR (Centraal Diploma Register VCA) raadplegen. Dit register vindt u op www.cdr.ssvv.nl.

 • Kan ik een duplicaat van mijn verloren VCA-certificaat krijgen?

  Per 1 juni 2022 worden er geen papieren certificaten en plastic passen  meer verzonden. Het certificaat met pas wordt digitaal verstrekt en is te allen tijde te downloaden via www.vca-uitslag. Voor 1 juni 2022 het certificaat gehaald en deze verloren? In het verleden is er gefraudeerd met VCA-certificaten. Om dit te voorkomen is het sinds 2009 niet meer mogelijk om een duplicaat te krijgen van het VCA-certificaat. Examencentra mogen vanaf 10 december 2008 geen VCA-duplicaat-diploma’s meer uitreiken. Het VCA-diploma is een waardedocument dat eenmalig werd uitgereikt en kandidaten dienen hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan. Als een kandidaat het diploma onverhoopt kwijtraakt, dan volstaat een vermelding in het CDR (Centraal Diploma Register VCA), zie: www.cdr.ssvv.nl. Tevens kunt u het officiële certificaat downloaden via www.vca-uitslag.nl.

 • Ik ben mijn VCA-certificaat kwijt. Wat nu?

  Helaas is het niet meer toegestaan duplicaat VCA-diploma’s te verstrekken. Desondanks kunt u aantonen dat u het diploma heeft gehaald. Iedere cursist die het diploma heeft gehaald, wordt opgenomen in het CDR: het Centraal Diploma Register VCA. Het diploma is ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl  

 • Kan ik een nieuw VCA-pasje aanvragen?

  Pasjes worden niet meer per post verstuurd. VCA-pasjes kunt u online downloaden en op uw telefoon plaatsen. Klik hier voor de instructie om het VCA-pasje te downloaden voor op uw telefoon.

 • Hoe controleer ik de echtheid van mijn VCA-certificaat?

  Het is belangrijk om te weten of uw VCA-certificaat echt is. Het is vervelend om tijdens een opdracht te horen dat uw VCA-certificaat niet geldig is en u het werk moet stoppen. In sommige gevallen wordt er gefraudeerd met VCA-certificaten en u kunt daar slachtoffer van worden. Controleer daarom via het Centraal Diploma Register (CDR) of het aan u verstrekte VCA-certificaat echt is, zie: www.cdr.ssvv.nl.  Met uw naam en geboortedatum of VCA-diplomanummer kunt u direct uw VCA-diplomagegevens opvragen. Om geen slachtoffer te zijn van frauduleuze praktijken, is het verstandig om een vertrouwde partner uit te zoeken om uw VCA-certificaat te halen. Kies daarom voor VCAdirect.

 • Ontvang ik een VCA-certificaat en -pas per post?

  Per 1 juni 2022 worden er geen papieren certificaten en plastic passen meer verzonden. De certificaten worden nu digitaal aangeboden. De digitale officiële certificaten zijn vaak al de 1e werkdag na het examen beschikbaar. Als het examen 's avonds gemaakt is, kan het wat langer duren maar het staat er altijd binnen 3 werkdagen op. Het certificaat downloadt u via www.vca-uitslag.nl of het account bij https://direct.plusport.com  

 • Welk VCA-certificaat moet ik behalen?

  Het type VCA-certificaat dat u moet behalen, is afhankelijk van de functie die u uitoefent. Er is namelijk onderscheid tussen VCA Basis (B-BVA) voor operationele medewerkers, VOL-VCA voor leidinggevenden en VIL-VCU voor intercedenten. Al deze varianten richten zich op een andere doelgroep. Weet u niet welke variant van VCA u moet kiezen? Neem dan contact met ons op.

 • Wat is de geldigheid van een VCA certificaat?

  Het VCA certificaat is een officieel erkend waarde document. Niemand kan zomaar het VCA certificaat bezitten. Voordat u in het VCA register staat , bent u verplicht om te slagen voor het VCA examen. Bij een positief resultaat van het VCA examen krijgt u een digitaal VCA diploma. Het VCA diploma wordt ook geregistreerd in het CDR register. Hier kunt u controleren of uw certificaat echt is (zie www.cdr.ssvv.nl). De geldigheid van het VCA certificaat is 10 jaar. Na deze periode dient u wederom het VCA examen te maken. Wij raden aan iedere 10 jaar opnieuw de online studie te maken. In 10 jaar verandert er heel veel! Voor een online training en 1 dag na het examen al een VCA diploma kan je terecht bij VCAdirect. 

Vragen over de VCA-inschrijving

 • Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

  Inschrijven voor een VCA-opleiding en/of examen gaat gemakkelijk en snel bij VCAdirect. Als u online betaalt, wordt uw inschrijving geautomatiseerd verwerkt (u ontvangt per mail ook later de factuur). U krijgt een e-mail met de inloggegevens voor de e-learning. U ontvangt ook een aparte examenbevestiging via de mail. In de mail staat informatie over de VCA-examenlocatie en de tijd wanneer het VCA-examen start. Heeft u een klassikale opleiding geboekt of een boek? Ook dan krijgt u een mail van ons met de benodigde informatie. Bij VCAdirect is aan elke stap gedacht zodat u het VCA-examen zonder zorgen kunt maken. Deze service nemen wij serieus. Heeft u nog vragen over uw inschrijving of bestelling? Neem dan contact op met onze Customer Support.

 • Hoe werkt digitaal betalen met iDeal en PayPal?

  Op onze website kunt u de kosten van de door u gekozen VCA-cursus en/of examen digitaal betalen. Digitaal betalen is erg gemakkelijk. U selecteert bij de inschrijving de cursus of examen en kiest voor een van de digitale betaalmogelijkheden. Nadat u op inschrijven hebt geklikt, komt u automatisch in het betaalsysteem. Als u de instructies stap voor stap heeft doorlopen, wordt de inschrijving verwerkt. Uw inschrijving wordt door deze betalingsmogelijkheden direct geautomatiseerd verwerkt. Binnen twee weken kunt u het VCA-certificaat in handen hebben. U ontvangt per mail altijd een factuur.

 • Zijn de vermelde VCA-prijzen inclusief of exclusief btw?

  VCAdirect biedt alle varianten exclusief btw.

 • Wat zijn de bedrijfsgegevens van VCAdirect?

  VCAdirect is een label van PlusPort B.V. Onderstaand vindt u alle gegevens: PlusPort B.V. Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, 5de verdieping Telefoon: +31(0)85 0719 500 E-mail: customersupport@plusport.com Rabobank 14.50.77.284, IBAN nummer NL51RABO0145077284, BIC/SWIFT code RABONL2 KvK 's-Gravenhage 27173407 BTW-nummer NL812855188B01

Vragen over Annuleren

 • Kan ik mijn plaats voor het examen ruilen met iemand anders?

  Uw inschrijving voor het VCA-examen wordt officieel op uw naam aangemeld. Ruilen met een collega kan dan ook niet. Wel kunt u uw examendatum tot 7 dagen voor het examen kosteloos verplaatsen.