VOL-VCA: e-learning + examen

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen voor Basisveiligheid VCA, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. De e-learningmodules voldoen altijd aan de laatste eindtermen zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens het examen en tijdens uw werk.

Inhoud van de cursus VOL-VCA:

 
VOL-VCA: e-learning en examen
Doelstelling Na de cursus weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-)ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
Doelgroep
Operationeel Leidinggevenden
Cursusduur
Ca. 7 uur
Taal Nederlands
Cursuspakket
 • Trainingsmodules (12 modules verdeeld over 4 delen: ABCD)
 • Oefentoetsen met kennisgerichte- en toepassingsgerichte vragen
 • Extra documenten (met hierin aanvullende informatie)
 • Naslag
 • Voorbeeldexamens
Modules Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspectie
 • Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke Stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties
Examen Het CBT VCA examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties.  Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen.

Wij verzorgen de VCA-opleidingen en het aansluitende VCA gerelateerde examen wordt door een door het SSVV erkend examenbureau afgenomen.

Diploma Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA-diploma digitaal. Het diploma is 10 jaar geldig.

Verdere informatie: 

België
Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen
Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Register VCA-diploma’s worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Het diploma wordt tevens geregistreerd in het persoonlijke profiel van de kandidaat, waar het ook te downloaden is. Diploma’s zijn ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl. Dit kan meestal de dag na het examen.
Prijzen E-learning & examen: € 149,00 exclusief btw
Losse e-learning: € 99,00 exclusief btw
Los examen: € 89,00 exclusief btw