VCA-persoonscertificering heeft als doel dat je veilig kunt werken in een werkomgeving met een verhoogd risico op ongevallen. De VCA-norm is in het leven geroepen om de veiligheidsbewustzijn tijdens werkzaamheden te vergroten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. VCA-gecertificeerd zijn heeft als voordeel dat je je bewust bent van gevaarlijke werksituaties en daarop kunt inspelen door een veiligere werkomgeving te creëren voor jezelf of collega’s. In sectoren zoals de bouw komen regelmatig ongelukken voor vanwege de risico’s die de bouwwerkplaats met zich meebrengt. Voor deze gevaarlijke werksituaties is VCA-gecertificeerd zijn verstandig om de veiligheid van jezelf en collega’s te waarborgen.

Bekijk onze online trainingen inclusief examen:

     

VCA-persoonscertificering of -bedrijfscertificering

VCA-gecertificeerd zijn is mogelijk door persoonscertificering of bedrijfscertificering. Bij persoonscertificering wordt een onderscheid gemaakt in drie soorten persoonscertificeringen: VCA Basis (B-VCA) voor uitvoerenden, VOL-VCA voor leidinggevenden en VIL-VCU voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Al deze varianten hebben een geldigheid van tien jaar. Om het VCA-diploma te halen moet er een examen worden afgelegd. Het VCA-examen is een officieel landelijk examen. Indien je geslaagd bent voor het examen, ontvang je een digitaal VCA-diploma. Als je werkgever of opdrachtgever naar het VCA-bewijs vraagt, verwijs hen naar het CDR (Centraal Diploma Register).