VIL-VCU: e-learning + examen

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen voor Basisveiligheid VCA, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. De e-learningmodules voldoen altijd aan de laatste eindtermen zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens het examen en tijdens uw werk.

Inhoud van de cursus VIL-VCU:

 
VIL-VCU: e-learning en examen
Doelstelling Na de cursus VIL-VCU weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
 • De risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener

U bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers en helpt u uw kandidaat zijn of haar plek te vinden in het VGM-systeem van de inlener.

Doelgroep
Intercedenten in de uitzendbranche die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven.
Cursusduur
Ca. 7 uur
Taal Nederlands
Cursuspakket
 • Trainingsmodules (12 modules verdeeld over 4 delen: ABCD)
 • Oefentoetsen met kennisgerichte- en toepassingsgerichte vragen
 • Extra documenten (met hierin aanvullende informatie)
 • Naslag
 • Voorbeeldexamens
Modules Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspectie
 • Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke Stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties
Examen Het CBT VCA-examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties.  Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen.

Wij verzorgen de VCA-opleidingen. Het aansluitende VCA-gerelateerde examen wordt door een door het SSVV-erkend examenbureau afgenomen.

Diploma Iedere cursist die slaagt ontvangt het VIL-VCU-diploma digitaal. Het diploma is 10 jaar geldig.
Register VCA-diploma’s worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Het diploma wordt tevens geregistreerd in het persoonlijke profiel van de kandidaat, waar het ook te downloaden is. Diploma’s zijn ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl. Dit kan meestal de dag na het examen.
Prijzen E-learning & examen: € 159,00 exclusief btw
Losse e-learning: € 99,00 exclusief btw
Los examen: € 89,00 exclusief btw