Meest gekozen VCA Basis:

VCA Basis
Online cursus + examen
149.- Excl. BTW
VCA Basis
Klassikale cursus + examen
285,- Excl. BTW
VCA Basis
Examen zonder cursus
84,- Excl. BTW

Meest gekozen VOL VCA:

VOL VCA
Online cursus + examen
149,- Excl. BTW
VOL VCA
Klassikale cursus + examen
285,- Excl. BTW
VOL VCA
Examen zonder cursus
89,- Excl. BTW

Wat u moet weten over het VCA examen

Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA-diploma digitaal. Het diploma is 10 jaar geldig. Het CBT VCA-examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties. Het Basis examen bestaat uit 40 en VOL uit 70 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 60 minuten de tijd voor het examen. U dient 64,5% te behalen om te slagen. Het gaat niet alleen om slagen, maar ook om het begrijpen van risicobeheer op de werkvloer.

VCA-diploma’s worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Het diploma wordt tevens geregistreerd in het persoonlijke profiel van de kandidaat, waar het ook te downloaden is. Diploma’s zijn ook te downloaden via www.vca-uitslag.nl. Dit kan meestal de dag na het examen

De onderdelen van het VCA examen

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal gericht zijn op het waarborgen van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer. Hoewel de exacte inhoud kan variëren tussen VCA Basis en VCA VOL, zijn er enkele kernelementen die altijd terugkomen.

  • Kennis van de wetgeving en regelgeving: Elke werknemer moet op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en de wettelijke verplichtingen. 

  • Risicoherkenning en -preventie: Dit onderdeel is van cruciaal belang voor elke rol in de industrie. Neem bijvoorbeeld een bouwvakker die werkt met potentieel gevaarlijke apparatuur.

  • Noodprocedures: Duidelijk begrip van de handelingen in geval van een ongeval of noodsituatie is een essentieel onderdeel van het examen. 

  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen en machines: Dit deel focust op de omgang met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en asbest, of met zwaar materieel. 

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Een goed begrip van het juiste gebruik en onderhoud van PBM is essentieel in een risicovolle omgeving.

Voor operationeel leidinggevenden en ZZP’ers, die het VCA VOL examen afleggen, zijn er extra onderdelen die dieper ingaan op veiligheidsbeheer en -leiderschap, waaronder het organiseren van toolboxvergaderingen, het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) en het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen hun team.

Welk VCA examen past bij uw functie?

Het VCA Basis examen: voor uitvoerende werknemers

Het VCA Basis examen is cruciaal voor werknemers in veiligheidskritische sectoren, toetsend op essentiële veiligheidsnormen en -procedures. Dit examen bewijst hun kennis in risicoherkenning en het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, cruciaal voor het waarborgen van veiligheid op de werkplek. Het behalen van dit certificaat onderstreept hun commitment aan veilig werken, een kernvereiste in vele industrieën.

Het VOL VCA examen: voor leidinggevenden en ZZP’ers

Het VOL VCA examen richt zich op leidinggevenden en ZZP’ers, verdiepend in veiligheidsbeheer en leiderschap. Dit examen toetst hun bekwaamheid in het organiseren van veiligheidsprocessen, zoals toolboxmeetings en Taak Risico Analyses (TRA), essentieel voor het leiden van veilige werkpraktijken. Het slagen voor het VCA VOL certificaat bevestigt hun vermogen om niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van hun team te waarborgen, een essentiële kwalificatie voor operationele veiligheidsrollen.